Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych funkcjonalnych wyrobów ciastkarskich o podwyższonej wartości odżywczej

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych funkcjonalnych wyrobów ciastkarskich o podwyższonej wartości odżywczej

Numer projektu: RPMA.03.03.00-14-8948/17

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/RPOWM

Przedmiot postępowania: Wykonanie robót budowlanych na potrzeby realizacji projektu „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych funkcjonalnych wyrobów ciastkarskich o podwyższonej wartości odżywczej”

Wójcik Spółka jawna zaprasza przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie realizacji robót budowlanych do składania ofert na wykonanie robót budowlanych (remontowo-adaptacyjnych) w istniejącym budynku hali produkcyjnej w Karpinie (dm. Dąbrówka, pow. wołomiński, woj. mazowieckie) przy Al. Lipowej 53. Szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach.

Wersja Aktualna:

Zapytanie ofertowe 01_2018_RPOWM z 24052018 Roboty budowlane v1_1 bez kosztorysu – AKTUALNE po zmianach 25052018
Zal_1 do ZO 01_2018_RPOWM Specyfikacja
Zal_2 do ZZO 01_2018_RPOWM projekt umowy na roboty budowlane v1_1 bez kosztorysu i podwykonawcow
Zal_3 do ZO 01_2018_RPOWM formularz oferty 
karta zmian w ZO 1_2018_RPOWM 25052018

Dokumenty Archiwalne:
Zapytanie ofertowe 8948 ZO 01_2018_RPOWM Roboty budowlane v1_0 bez kosztorysu